F5 Dergi - Etiket: Yazılım Mühendisliği

Yazılım Tasarımı Desenleri (Design Patterns)

Yazılım tasarımı desenleri, ya da tasarım desenleri, yazılım mühendisliği alanında sıklıkla karşılaşılan problemler için üretilen genel ve yeniden kullanılabilir özellikte olan çözümlerdir. Üç ana kategoride toplanırlar: 1. Yaratıcı Desenler, 2. Yapısal Desenler ve 3. Davranışsal Desenler.


C# ile Kurucu Desen (Builder Pattern)

Kurucu Desen (Builder Pattern) nedir? Fabrika ve Soyut Fabrika desenlerine benzeyen ve yaratımı karmaşık veya birçok dış etkene bağlı olan nesnelerin yaratımında bize yardımcı olabilecek bir yazlım desenidir.
F5 Dergi © 2019