F5 Dergi - İçerik

Dergimiz mümkün olduğunca okurlarımızın istek ve taleplerine karşılık vermeye çalışmakla birlikte, Microsoft ve Web yazılımı sektörlerindeki son gelişmeleri, yeni çıkan ürün, yöntem, metot ve teknoloijileri tanıtıp açıklamaya sürekli olarak gayret göstermektedir.

Genel bir "başlıklar" listesi teşkil etmesi amacıyla aşağıdaki liste F5 Dergi olarak üstünde duracağımız konuları özetlemektedir. Ancak, şunun da altını çizmek isteriz ki sizlerden gelecek dilek, istek ve öneriler de dikkatle incelenip değerlendirilecektir.

ASP.NET & C#

Model-View-Controller (MVC) prensipleri ile web çözümleri, klasik ASP.NET WebForms, Web API ile RESTful olarak da adlandırılan programlama arayüzleri geliştirme, Windows Identity Foundation

.NET Servis Uygulamalari

Windows Communication Foundation (WCF) ile arka-plan veri servisleri geliştirme, Windows Workflow Foundation (WF) ile uzun zamanlı işlemlerin otomasyonunda kullanılan ve yükselen bir trend olan iş-akışı (workflow) yaklamışı ile üretilen çözümler, Windows İdentity Foundation (WIF) ve talep-bazlı kimlik doğrulama (claims-based authentication)

İyi Yazılım Geliştirme

Endüstride kabul görmüş, doğruluğu ve etkinliği tecrübe ile sabitlenmiş, iyi bir yazılım sektörü elemanı tarafından bilinmesi gereken teknik, metod ve prensipler: Test-güdümlü programcilik, yazılım düzenleri ve diğerleri

SharePoint

SharePoint ortamında çözüm üretme, WebPart geliştirme, Olay Alıcıları (Event Receivers) kullanım şekilleri, Ribbon menü yönetimi ve değişiklikleri, şirket içi sosyal paylaşım çözümleri, Enterprise 2.0

SQL Server, veritabanı tasarımı ve raporlama teknolojileri

SQL Server ve T-SQL ile veritabani tasarımi, çözüm geliştirme, Reporting Services, Report Viewer Kontrolü

Diger Web Teknolojileri

HTML5, CSS3, jQuery, jQuery Mobile, Modernizr, Polyfills, Node.js, SignalR, {less} vs.F5 Dergi © 2019